Radcowie prawni i adwokacji – do kogo lepiej udać się z problemem

W każdej chwili może pojawić się kwestia, którą da się rozstrzygnąć jedynie na formalnej drodze prawnej. W kwestiach związanych z alimentami, prawem do nieruchomości czy separacją nie zaszkodzą doświadczenie poprate wiedzą fachowców z ukończonym Wydziałem Prawa, aplikacją i dużą praktyką w podobnych sprawach. Najczęściej odnajdujemy ich w sieci, wpisując w Google hasła adwokat Pabianice, Łask czy Sieradz. Niekiedy jednak nie wiemy do kogo udać się z danym problemem – radca prawny czy adwokat? Co różni od siebie tych fachowców? Jak by na to nie patrzeć, te nazwy określają nieco inny rodzaj specjalizacji.

Jak dużo łączy adwokata i radcę prawnego?

Radcą prawnym lub adwokatem może zostać osoba, która zaliczyła 5-letnie studia prawnicze oraz 3-letnią aplikację adwokacką lub radcowską. Ukończenie stażu i stosownych praktyk pozwala podejść do egzaminu, który organizowany jest przez MS. Zaliczenie go decyduje o tym, że kandydat zostaje wpisany na wykaz radców prawnych bądź adwokatów. Podstawą określającą obowiązki każdego z nich są osobne ustawy. W sytuacji adwokatów ich zakres czynności wyznacza Prawo o adwokaturze, zaś u radców prawnych będzie to to Ustawa o radcach prawnych. W obu aktach wyszczególnione jest czym kieruje się osoba wykonująca dany zawód.

Czy adwokat i radca czymś różnią się od siebie?

Chociaż zapis nt. radców i adwokatów brzmi prawie tak samo, w tych opcjach są istotne różnice. Już na etapie aplikacji powstają odmienne specjalizacje. Adwokaci zwykle koncentrują się na przepisach prawa karnego, a radcy prawni na prawie cywilnym. Chociaż musimy pamiętać, że nie wszędzie tak być musi. Działają odmienne, niezależne organizacje zawodowe – adwokackie i radcowskie. Ponadto między nimi istnieje następna zasadnicza dyferencja. Adwokatura to rodzaj niezależnej służby, za to praca radcy prawnego może być regulowana w formie stosunku pracy jak w niemal każdym innym przypadku profesji.

Podczas spotkania obu prawników rozróżnić można za sprawą barwy żabotu. Radców wyróżnia żabot niebieski, a u adwokatów mamy kolor zielony.